Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số trên trang web ndymedia cung cấp cho người dùng một cái nhìn tổng quan về sự phân bố của các bộ số trong các kết quả xổ số gần đây. Bảng thống kê này cập nhật liên tục, vì vậy người dùng có thể dễ dàng theo dõi sự thay đổi của các bộ số theo thời gian. Tóm lại, bảng thống kê tần suất bộ số trên trang web ndymedia là một công cụ hữu ích giúp người dùng hiểu được xu hướng phân bố của các bộ số trong các lần xổ số gần đây, từ đó đưa ra quyết định thông minh trong các trò chơi xổ số. Tham khảo thêm nhiều bảng thông kê chi tiết của chúng tôi theo đường link bên dưới:  

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
38146 ngày (29.20%)165 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
18141 ngày (28.20%)161 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
64139 ngày (27.80%)157 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
70139 ngày (27.80%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
91139 ngày (27.80%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
92139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
10138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
34136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
54136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
01135 ngày (27.00%)147 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
13135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
43135 ngày (27.00%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
40134 ngày (26.80%)156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
60133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
95132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
96132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
46131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
74131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
26130 ngày (26.00%)151 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
41130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
55130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
12129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
31129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
58129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
53127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
65127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
04126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
16126 ngày (25.20%)150 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
66126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
67126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
71126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
90126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
20125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
77125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
48124 ngày (24.80%)150 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.97%)
72124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
36123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
42123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
79123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
56122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
19121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
50121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
76120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
33119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
39119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
94119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
97119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
05118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
08118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
22118 ngày (23.60%)124 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.08%)
25118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
57118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
68118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
17117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
29117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
32117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
99116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
35115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
44115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
52115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
93115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
51114 ngày (22.80%)123 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
06113 ngày (22.60%)121 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
00112 ngày (22.40%)134 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.64%)
30112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
37112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
47112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
49112 ngày (22.40%)134 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.64%)
84112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
02111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
23111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
28111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
62111 ngày (22.20%)131 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
07110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
11110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
21110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
63110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
85110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
88110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
98110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
09109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
75109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
03108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
59108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
61108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
78107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
83107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
89107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
14106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
24106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
27106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
80106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
82106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
15105 ngày (21.00%)127 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.95%)
69103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
87103 ngày (20.60%)122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
7399 ngày (19.80%)111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
8199 ngày (19.80%)111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
8695 ngày (19.00%)113 lần ( 0.8%) 1.19 lần/ngày (118.95%)
4594 ngày (18.80%)108 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (114.89%)