Thống kê bảng đặc biệt năm

Thống kê bảng đặc biệt năm

Thống kê bảng đặc biệt năm – bảng đặc biệt năm là một công cụ hữu ích giúp người chơi xổ số đánh giá và dự đoán các con số may mắn trong tương lai. Việc sử dụng bảng thông kê này đòi hỏi người chơi có kiến thức về thống kê và kỹ năng phân tích dữ liệu để đưa ra những quyết định chính xác nhất. Mọi người cũng có thể tham khảo thêm nhiều bảng thông kê chi tiết của chúng tôi theo đường link bên dưới:

Thống kê bảng đặc biệt năm - xổ số truyền thống

Bảng đặc biệt Xổ Số Truyền Thống năm 2023


NgàyTh1Th2Th3Th4Th5Th6Th7Th8Th9Th10Th11Th12
11670534838761027034461820
24926560755475770184400865
32564952766378565233385576
47575764948067437534581918
57619106194581189622682647
64537035492399198991102904
73959718198758774973688060
82004088864737872981544481
97801429337682051002658546
108119185120244200636397996
110494298713470761603963134
121845209841566953719584102
136076241916173754426519949
146294056141678795753467753
154422118158677242741490956
164826065243895814124819031
175336318435593896557667949
184528244971575707166122632
196285737264869034628522317
209186932775241922462370452
2190781816644791445297
2231357087986465232754
2301964454837167995972
2416979486574210519966
255237130415322738548320319
263416467360577658967536191
277285993758832308075596237
288721955827662281319679459
2976479863675463985867
3016179115049081920765
31300615938188961

: Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.